PUBLICATIES                                                                                                                             


 

De kwetsbaarheden en kansen van het brein en het maken van een studiekeuze

Met dit paper bieden we ouders en docenten/leerlingbegeleiders inzicht in de ontwikkeling van het brein, om ze met behulp van praktische tips te ondersteunen bij het studiekeuzeproces van hun zoon/dochter/leerling. In de literatuurstudie wordt er eerst gekeken naar de kwetsbaarheden en kansen van het brein in combinatie met het maken van een studiekeuze. Vervolgens zijn vanuit deze bevindingen de praktische tips geformuleerd.

Lammers, M. & Blom, Y. (2017). De kwetsbaarheden en kansen van het brein en het maken van een studiekeuzeBijcollege, Rotterdam.

Kwaliteit Betekent Nog Geen Kwantiteit

Dit onderzoek kijkt naar de relatie tussen kwaliteitsoordeel en instroom bij universitaire bacheloropleidingen. Middels bestaande datasets van het CROHO en de NSE geanalyseerd wat het verband is tussen het gepubliceerde (NSE) oordeel over een opleiding en de instroom bij deze opleiding in het opvolgende jaar. Hieruit blijkt dat er een zeer kleine relatie bestaat tussen het studentoordeel en een verandering in instroom. Ook is de relatie tussen het NSE oordeel en de groei van opleidingen onderzocht. Deze tweede analyse dient als een extra controle op de eerste analyse. Deze rapportage is een beknopte weergave van het onderzoek, de onderzoeksmethodiek, resultaten en conclusies.

Haan, E. de, & J. van Zwieten (2013). Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit. Onderzoek naar de relatie tussen kwaliteitsoordeel en instroom bij universitaire opleidingenBijcollege, Rotterdam.

Sociaal Leenstelsel en Studiekeuze

Dit onderzoek kijkt naar de invloed van de invoering van het sociaal leenstelsel op de studiekeuze van studiekiezers. In deze literatuurstudie wordt een interdisciplinair overzicht gegeven  van wat er al geschreven is over de studiekeuze van jongeren, welke factoren hier invloed op hebben en wat er bekend is over de invloed van het sociaal leenstelsel op deze keuze. Ook wordt er gekeken naar de invloed van het leenstelsel op de studiekeuze van jongeren door middel van interviews en focusgroepen met leerlingen uit de vijfde en zesde klas van het vwo.

Florestein, E. (2015). Het sociaal leenstelsel en studiekeuzes. Kwalitatieve studie naar de invloed van het sociaal leenstelsel op de studiekeuzes van aspirant studenten in het vwoBijcollege, Utrecht.