STUDIEKEUZECHECK                                                                                                                             


Voorlichting en matching is voor studiekiezers en onderwijsinstellingen belangrijk. Wat verwacht een aspirant student van een opleiding en wat verwacht een opleiding van een aspirant student? Bijcollege zet studiekeuzechecks en matching in bij het hoger onderwijs, die altijd bestaan uit vragen die opleidingsspecifiek zijn en die de aspirant inzicht biedt over de opzet van de opleiding. Tegelijkertijd ziet de opleiding al in een vroeg stadium in hoeverre het beeld van de aspirant overeenkomt met de werkelijkheid.

Nieuwsgierig naar onze aanpak?

Neem contact met ons op