ADVIES EN BEGELEIDING

Bijcollege adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen bij het toetsen van (onderdelen van) onderwijskwaliteit. Wij ondersteunen de onderwijsorganisatie bij het op peil houden van de eigen standaard en bij de creatie van intern kwaliteitsbewustzijn. In dit kader werken wij regelmatig samen met de NVAO en QANU.

Onderwijsinstellingen kiezen een volledig kwaliteitsonderzoek of losse onderdelen zoals deelnemerstevredenheid, studiekeuze en studiesucces, of onderwijsprocessen. Onze rapportages geven een onafhankelijk beeld van de kwaliteit en advies voor mogelijke verbeteringen.

Vanuit een waarderend perspectief en een kritische blik van buitenaf bieden we jouw onderwijsinstelling inzicht in de onderwijskwaliteit, de organisatie, de resultaten, de verbinding met de omgeving, de ervaringen van leerlingen en de werkwijze van het personeel.

Laten we kennis maken

 

Ons team van studiekeuzeadviseurs