Afgelopen week is Bijcollege weer begonnen met de Studiekeuzecheck voor Van Hall Larenstein (VHL). Aspirant studenten die zich hebben aangemeld voor een opleiding aan VHL ontvangen een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Op deze manier wordt geprobeerd de match tussen de aspirant student en de opleiding in beeld te brengen.

De vragenlijst bestaat uit vragen over de vooropleiding, wijze van oriëntatie, studievaardigheden, motivatie en last but not least: vragen over de verwachtingen van de inhoud van de opleiding in het bijzonder. Door het laatste onderdeel toe te voegen aan de vragenlijst onderscheiden we onze check niet alleen van andere studiekeuzechecks, we zorgen er ook voor dat de aspirant student zich bewust wordt van zijn verwachtingen van de inhoud van de opleiding. Het geeft aspirant studenten een moment om even stil te staan bij hun studiekeuze.

Voor VHL geldt dat ze behalve een goed beeld van bijvoorbeeld de achtergrond en motivatie van de aspirant student, ook een goed beeld van de verwachtingen van de aspirant student krijgen. Zo kunnen zij kijken of deze verwachtingen stroomlijnen met de inhoud van de desbetreffende opleiding en kunnen zij een advies uitbrengen naar de aspirant studenten over de ‘fit’.

Win-win dus! De eerste paar honderd uitnodigingen om deel te nemen aan de studiekeuzecheck zijn de deur uit. We hopen dat we hiermee veel aspirant studenten, en ook de opleidingen, kunnen helpen met het vinden van de juiste match.

Meer weten over onze studiekeuzechecks en matching? Zie onze website. Voor meer informatie over de matchingprocedure van VHL, klik hier.