Bijcollege werkt aan de ontwikkeling en implementatie van een online vragenlijst voor Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). Deze vragenlijst is een onderdeel van de wettelijk verplichte Studiekeuzecheck, dat aspirant studenten het recht biedt op een studiekeuzecheck en een studiekeuzeadvies.

Aspirant studenten die zich aanmelden voor een opleiding aan Hogeschool VHL, krijgen vragen over de vooropleiding, wijze van oriëntatie, studievaardigheden, kennis over de opleiding en motivatie voorgelegd. Na het invullen van de online vragenlijst ontvangt Hogeschool VHL de resultaten van de studiekeuzecheck, waarna een studiekeuzeadvies naar de aspirant student volgt.

De vragenlijst is voor een groot deel zelf door Hogeschool VHL aangeleverd. Samen met Bijcollege is de weging van vragen vastgesteld. Hogeschool VHL is erg onder de indruk van de snelle realisatie om de online vragenlijst klaar te zetten. Vanaf maandag 24 februari kunnen aspirant-studenten gebruik maken van de vragenlijst.

Wilt u ook snel aan de slag met de studiekeuzecheck binnen uw onderwijsinstelling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en demonstratie.