Twijfelen over een gemaakte studiekeuze, je bent zeker niet de enige. ResearchNed (2018) publiceerde dit jaar dat 31,2% eerstejaarsstudenten switcht of uitvalt. En dan zijn er natuurlijk nog studenten die twijfelen en toch besluiten door te zetten.

In dit artikel vertellen Bas (22), Mare (23) en Koen (23) over hun studiekeuzetwijfels. Bas en Mare twijfelden over de inhoud van de opleiding; Koen twijfelde vooral aan de werkvormen. Ze delen hoe hun twijfel tot stand kwam, welke stappen ze hebben genomen, hoe ze hierop terugkijken en wat ze anderen aanraden die dezelfde twijfel ervaren…

Waardoor twijfelde je aan jouw studiekeuze?

Bas: “Ik denk dat ik me realiseerde dat ik mijn studie Biologie meer zag als een ‘hobby’, ik vond het heel interessant, maar ik zag mezelf niet werken in de betreffende sector.”

Mare: “Het was niet perse dat ik de master Strategic Entrepreneurship helemaal niet leuk vond, maar ik merkte dat mijn verwachtingen van de master niet overeen kwamen met de werkelijkheid. Ik dacht dat de master meer gericht zou zijn op het ondernemen binnen een groot bedrijf, maar dat was niet perse het geval. Hier wilde ik mij juist graag op gaan focussen.”

Koen: “De bachelor Psychologie vond ik qua inhoud goed bij mij passen, maar ik kwam erachter dat het onderwijssysteem (Probleem Gestuurd Onderwijs[1]) niet goed werkte voor mij. De voorbespreking van de casus – die plaatsvond in een werkgroep – voelde voor mij wat omslachtig. Brainstormen over het probleem en de analyse van het probleem werden al gauw samengevoegd en na een tijdje werden de leerdoelen niet meer echt gebruikt om de artikelen en boeken samen te vatten. Dit resulteerde erin dat ik het onderwijs niet echt inspirerend vond. Ook waren de colleges best massaal, waardoor je lastig in contact kwam met docenten die echt wat van het vak wisten. De practica daarentegen waren vaak wel nuttig, daar kreeg je bijvoorbeeld de kans om te oefenen in je gespreksvaardigheden.”

Welke acties heb je ondernomen om tot een beslissing te komen?

Bas: “Ik denk dat ik het na een paar weken al merkte, maar doordat ik ook een druk voelde om te presteren, dacht ik dat het een ‘naar gevoel’ was wat er gewoon bij hoorde. Pas na een half jaar wist ik zeker dat de studie niet de juiste voor mij was en dat was uiteindelijk de doorslag om te stoppen.”

Mare: “Ik heb heel veel gepraat. Met een studieadviseur, maar ook vooral veel met vrienden en familie. Mede daardoor werd het me duidelijk dat ik beter kon stoppen met de studie.”

Koen: “Ik heb besloten om mijn bachelor gewoon af te maken, maar in mijn minorperiode heb ik wel de kans gepakt om bij een andere universiteit te gaan studeren. De manier van onderwijs geven was daar naar mijn idee wat persoonlijker en meer gevarieerd, wat mij wél erg aansprak. Op basis daarvan heb ik er bewust voor gekozen om mijn master ook aan deze universiteit te gaan doen.”

En… Hoe kijk je op de beslissing terug?

Bas: “Nu ben ik heel blij met deze beslissing. Door de druk vond ik de beslissing maken destijds erg zwaar, maar ik heb er geen spijt van. Ik heb ruim de tijd genomen om iets te zoeken wat wel bij mij past, wat ervoor heeft gezorgd dat ik nu goed op mijn plek zit bij Leisure & Events Management.”

Mare: “Ik heb er zeker geen spijt van, maar toch komt af en toe nog de vraag naar boven van: ‘Wat als ik het gewoon had afgemaakt?’ Ik ben nu begonnen met de master Innovation Management en ik merk dat deze master precies heeft wat ik miste in de studie Entrepreneurship. Daarnaast heb ik de tijd tussen de twee studies nuttig kunnen besteden door stage te gaan lopen in Kuala Lumpur. Ik merk dat dit veel voor mijn ontwikkeling heeft gedaan en het me ook de tijd heeft gegeven om uit te zoeken wat wel bij mij past.”

Koen: “Ondanks dat ik nog steeds redelijk negatief ben over het Probleem Gestuurd Onderwijs, heb ik wel gemerkt dat het me ook veel heeft geleerd. Dit merk ik bijvoorbeeld aan mijn discussievaardigheden en het faciliteren van gesprekken tussen mensen, waar ik gebruik van kan maken in mijn huidige master.”

Wil je nog iets meegeven aan studenten die twijfelen?

Bas: “Twijfel je? Begin weer bij het begin. Ga voor jezelf na waarom je in eerste instantie voor je studie hebt gekozen. Als de motivatie niet meer hetzelfde is, kan je voor jezelf nagaan of je die motivatie weer terug kan krijgen. Zo niet, dan denk ik dat je kan concluderen dat je toch niet op de juiste plek zit.”

Mare: “Zie stoppen met je studie niet als een faal. Dat je met je studie stopt omdat het toch niet is wat je wil, getuigt in mijn opzicht van keuzes durven nemen in plaats van gewoon maar doorgaan en uitzitten. Bij mij heeft het geholpen om met veel mensen te praten; en dan niet alleen studiegenoten maar ook mensen met andere ‘achtergronden’ als bijvoorbeeld vrienden, ouders en ex-collega’s. En tenslotte: volg je gevoel. Ik heb lang getwijfeld, maar uiteindelijk toch de knoop doorgehakt door simpelweg mijn gevoel te volgen.”

Koen: “Denk altijd goed na over wat voor jou het beste voelt. Dat klinkt heel cliché, maar als ik terugkijk vind ik het toch wel zonde dat ik zo’n interessant vakgebied als Psychologie een beetje minder heb gewaardeerd, doordat ik me irriteerde aan het onderwijssysteem. Misschien is het voor je motivatie beter om eerder de switch te maken naar een andere manier van onderwijs dat wel bij je past.”

Tot slot..

Bij twijfel over je studiekeuze kan een studentdecaan of studieadviseur van je huidige opleiding je goed op weg helpen. Ook gesprekken met vrienden of familie kunnen helpen om je gedachten te ordenen. Bereid de gesprekken over je twijfel zo goed mogelijk voor door een overzicht te maken van wat je wel en wat je niet interessant vindt aan de opleiding. Breng in kaart wat je vindt van de vakinhoud, de werkmethoden, de docenten, studiegenoten en faciliteiten en en de verwachtingen die je er in eerste instantie bij had. De studentdecaan of studieadviseur kunnen je dan heel gericht begeleiden bij het onderzoeken van jouw twijfel.

Kom je er niet uit en heb je behoefte aan extra ondersteuning? Onze studiekeuzecoaches helpen je graag verder op weg. Je kunt ons altijd bellen op 010-72 00 222 of mailen op info@bijcollege.nl.

 

Bron: ResearchNed (2018). Monitor Beleidsmaatregelen 2017-2018. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/monitor-beleidsmaatregelen-2017-2018

[1] Bij PGO-onderwijs maken studenten deel uit van een onderwijsgroep die twee keer in de week samenkomt. In de eerste bijeenkomst pluizen studenten een vakgerelateerd probleem uit door begrippen te verhelderen, de probleemstelling te formuleren, te brainstormen over mogelijke verklaringen; de mogelijke verklaringen nader te analyseren; en door leerdoelen te formuleren. Aan de hand van die leerdoelen doen studenten zelfstudie door middel van colleges, practica en het lezen van artikelen en/of boeken. In de tweede bijeenkomst worden de bevindingen van de studenten in de onderwijsgroep met elkaar gedeeld.