Steeds meer internationale studenten schrijven zich in bij Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Dat onderzocht Nuffic , een organisatie die internationale samenwerking en uitwisseling in het onderwijs ondersteunt. In het studiejaar 2015/2016 waren er zelfs 4.235 internationale studenten meer dan het jaar ervoor. Dit is een stijging die sinds het studiejaar 2010-2011 niet meer is voorgekomen.

Met name de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) was deze week veel in het nieuws. Zij hebben dit jaar 13 procent meer internationale studenten dan vorig jaar. Dat maakt dat de teller van internationale studenten op de EUR nu op 5.300 buitenlandse studenten en 130 verschillende nationaliteiten staat.

Alhoewel de stijging van internationale studenten in Rotterdam op z’n zachtst gezegd indrukwekkend is, spant de Universiteit Maastricht (UM) nog altijd de kroon. Met een percentage van 49% buitenlandse studenten is de UM volgens de Times Higher Education World University Rankings de meest internationale universiteit van Nederland.

Waarom zijn internationale studenten zo belangrijk voor de hoger onderwijsinstellingen in Nederland? Ten eerste is het natuurlijk mooi dat we kennis kunnen maken met mensen uit verschillende landen en culturen, waar wij nieuwe dingen van kunnen leren en vice versa. Dat is echter niet het enige voordeel. Internationale studenten hebben namelijk ook een directe economische impact op de stad waar ze zich vestigen. Ze geven geld uit, krijgen mogelijk hun ouders, vrienden en familie op bezoek en ze hebben een dak boven hun hoofd nodig. Dit alles zorgt voor meer werkgelegenheid in Nederland. Talentvolle internationale studenten zijn dan ook meer dan welkom.

Het vergroten van de toestroom van internationale studenten zorgt wel voor een serieuze uitdaging. Hoger onderwijsinstellingen moeten bijvoorbeeld zorgen voor een hoog aanbod aan kwalitatief goede Engelstalige bachelor- en masteropleidingen, en deze actief promoten in het buitenland. Steden moeten er op hun beurt voor zorgen dat de huisvesting goed geregeld is en dat de internationale student zich thuis voelt in de stad. Als er door de hoger onderwijsinstellingen en de steden hard gewerkt wordt aan deze uitdaging, is het waarschijnlijk dat het aantal internationale studenten in Nederland blijft toenemen, met alle positieve gevolgen van dien.

Fact
Elke extra internationale student betekent:

  • €10.370 economische impact per jaar
  • 0,298 extra fte
  • €50.000 investering huisvesting

(Bron: StudentMarketing & The Student Hotel, 2014)

Bronnen:
Eén op vijf EUR-studenten komt uit buitenland. (2016, 24 oktober). RTV Rijnmond. Geraadpleegd van http://www.rijnmond.nl/nieuws/147792/Een-op-vijf-EUR-studenten-komt-uit-buitenland

Maastricht trekt meeste internationale studenten. (2016, 8 maart). Cursor. Geraadpleegd van https://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/maastricht-trekt-meeste-internationale-studenten/