Deze week is Bijcollege gestart met de implementatie van de online matching bij Wageningen University & Research (WUR). Hiermee voorziet Wageningen University in de verplichte studiekeuzechecks voor aspirant studenten. We presenteerden de online vragenlijst aan de opleidingsdirecteuren en gaan nu aan de slag met het aanpassen van de vragenlijst aan de wensen per opleiding.

Onze Matching bestaat uit vier onderdelen: oriëntatie, studievaardigheden, kennis over de opleiding en motivatie. Iedere aspirant student vult de online vragenlijst in. Na het invullen, ontvangt de opleiding direct een advies over de mate waarin er een match is tussen de aspirant student en de opleiding.

De aankomende weken zal Bijcollege in samenspraak met alle opleidingen, per opleiding een set vragen ontwikkelen voor het Matchingsonderdeel ‘kennis over de opleiding’. Uiteindelijk zullen zo’n 2.000 studenten met behulp van Matching een advies krijgen van Wageningen University.

De eerste reacties op het project zijn enthousiast, de match tussen Wageningen University en Bijcollege is in ieder geval goed. Wij gaan weer met volle energie aan de slag!