In navolging van de kamerbrief over talent en prestaties van Nederlandse schoolkinderen die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in maart 2014 schreef heeft Bijcollege onder 240 scholen onderzocht in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van programma’s die het reguliere lesprogramma verrijken.

Staatssecretaris Dekker geeft in zijn kamerbrief aan dat talenten onderwijs verdienen dat hen uitdaagt en stimuleert. Ondanks de vele goede initiatieven van scholen, besteedt het onderwijs volgens Dekker te weinig aandacht aan talenten. Hij pleit voor een duurzame en structurele aanpak die leidt tot een cultuuromslag. Hij wil het onderwijs zo inrichten dat het uitdagend is voor leerlingen. ‘In een cultuur waarin het maximaal benutten van talent de norm is, komen leerlingen namelijk het beste tot hun recht’, aldus Dekker. Het is volgens hem van belang dat er door scholen kritisch wordt gekeken naar hun lesaanbod. De staatssecretaris stelt dat er talrijke mogelijkheden zijn om het reguliere lesprogramma te verrijken en het onderwijs daarmee uitdagender te maken.

Voor het onderzoek is per provincie het onderwijsaanbod van tien basisscholen en tien middelbare scholen geanalyseerd. Dit geeft een totaal van 240 scholen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van duidelijke ontwikkelings- en/of competentiegebieden, die terugkomen in zeven categorieën, namelijk: Cognitief, Sport, Bèta Technisch, Cultuur & Kunst, Ondernemerschap, Taal en Overig.

Uit de resultaten van de kwantitatieve analyse, valt op te maken dat ruim meer dan de helft van de basisscholen (67%) en middelbare scholen (70%) één of meerdere talenttrajecten aanbiedt. Deze percentages onderschrijven de conclusie van staatssecretaris Dekker dat het onderwijs te weinig aandacht aan talenten besteedt. Eén derde van de basisscholen en middelbare scholen maakt immers nog geen gebruik van de mogelijkheden om het reguliere lesprogramma te verrijken.

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.