Van centrale loting naar decentrale selectie. Vanaf het studiejaar 2017/2018 wordt de centrale loting voor numerusfixusopleidingen afgeschaft. Dat maakte de Rijksoverheid in augustus 2014 bekend. In plaats van de centrale loting mogen onderwijsinstellingen nu zelf studenten selecteren voor de numerusfixusopleidingen. Aangezien het studiejaar 2017/2018 nadert en veel laatstejaars nu druk bezig zijn met hun toekomstplan, leek het ons tijd voor een kleine opfrisser.

Aanmelden voor numerusfixusopleidingen oude stijl

Wat hield de centrale loting in? Voorheen werd de toelating tot numerusfixusopleidingen (opleidingen met een vastgesteld maximaal aantal studenten per studiejaar) geregeld door een centraal georganiseerde loting. Kandidaten met een gemiddelde van een 8 of hoger voor het havo, vwo of mbo4 werden automatisch toegelaten. Voor de rest van de kandidaten gold: hoe hoger het cijfer, hoe meer kans dat je werd ingeloot. De decentrale selectie bestond al wel: opleidingen konden een deel van de plaatsen volgens dit systeem verdelen. Maar, dit neemt niet weg dat kandidaten enigszins aan het lot werden overgelaten.

Aanmelden voor numerusfixusopleidingen nieuwe stijl

Vanaf het volgend studiejaar verandert dat. Onderwijsinstellingen moeten nu alle plaatsen voor een numerusfixus verdelen volgens een decentrale selectie. Ze beoordelen per kandidaat de geschiktheid op basis van een combinatie van ten minste twee selectiecriteria. Bijvoorbeeld één of meer criteria die te maken hebben met cognitieve vaardigheden en één of meer criteria die te maken hebben met non-cognitieve vaardigheden. De onderwijsinstellingen mogen dit zelf invullen, dus per universiteit kunnen de criteria per studie verschillen. Op deze manier kunnen onderwijsinstellingen criteria invoeren die ervoor zorgen dat steeds vaker ‘de juiste student op de juiste plek’ terecht komt. Daarbij geeft het een gevoel van rechtvaardigheid: het lot bepaalt nu niet meer of jij als aspirant student jouw droomtoekomst waar kan maken of niet.

De feiten op een rijtje voor studiekiezers

Voor studiekiezers met interesse voor een numerusfixusopleiding zijn belangrijke dingen veranderd. Onze workshopleiders hebben, tijdens de studiekeuzeworkshops die zij gaven de afgelopen periode, gemerkt dat niet iedereen op de hoogte was van de situatie. Aangezien transparantie een belangrijke voorwaarde is voor een passende studiekeuze, zetten wij nog graag even de feitjes op een rijtje.

  1. Aanmelden verschillende numerusfixusopleidingen

Voor studiekiezers die geïnteresseerd zijn in een numerusfixusopleiding geldt vanaf komend studiejaar dat ze zich mogen aanmelden voor maximaal twee numerusfixusopleidingen. Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde geldt dat je je niet twee keer bij verschillende instellingen voor dezelfde opleiding kan aanmelden. Echter kan je je wel aanmelden voor bijvoorbeeld geneeskunde en nog een andere (numerusfixus)opleiding. Voor alle andere numerusfixusopleidingen geldt dat je je wel twee keer bij verschillende instellingen voor dezelfde opleiding mag aanmelden.

  1. De deadline

Verder is het zo dat minister Bussemaker de algemene deadline voor aanmelding bij numerusfixusopleidingen heeft vastgesteld op 15 januari 2017. Vanaf die datum tot en met 15 april 2017 volgt de selectieprocedure, waarbij je kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de decentrale selectie. Op 15 april 2017 moet de uitslag van de decentrale selectie binnen zijn bij de aspirant studenten. Op deze manier kunnen zij, bij een negatieve uitslag, zich voor 1 mei nog aanmelden bij een andere studie.

  1. Toelatingsrecht

Tenslotte is het zo dat als aspirant studenten in het algemeen zich vóór 1 mei 2017 hebben aangemeld, toelatingsrecht krijgen. Dit betekent dat zij tot 1 september ook recht tot toelating hebben bij een andere studie. Meldt een kandidaat zich na 1 mei aan, mogen opleidingen ze weigeren. Met de aanmelding voor 1 mei hebben ze ook recht op een studiekeuzecheck. Mocht de studiekeuzecheck ze toch tegenvallen, is er geen nood aan de man en kunnen ze tot op het laatste moment nog van gedachten veranderen.

(Bussemaker, J. (2015, 19 november). Afschaffen loting numerusfixusopleidingen per studiejaar 2017-2018 [kamerbrief]. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/nieuws/2014/08/30/centrale-loting-afgeschaft)