Studeren aan de hogeschool of Universiteit is sinds de jaren 90 hevig veranderd. Waar het in de jaren 90 niet raar was om dertiende- en veertiendejaars studenten tegen te komen in de collegezaal, zou dit in deze tijd ondenkbaar zijn. Steeds meer komt de focus te liggen op het snel afstuderen en het zo veel mogelijk studiepunten behalen. De Universiteit in Leiden begon eind jaren 90 met het zogeheten ‘bsa’ (bindend studieadvies), waarna nog vele universiteiten en hogescholen volgden. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kent daarin de strengste regeling met hun Nominaal is Normaal beleid; de Rotterdamse studenten moeten in het eerste jaar alle studiepunten behalen, anders kun je vertrekken (Vissers, 2016).

Niet alleen het nu algemeen bekende bsa zorgt voor druk op de ketel: ook het mogelijk maken van selecteren voor masteropleidingen en de in 2015 afgeschafte basisbeurs hebben invloed. Sinds minister Bussemaker in 2014 de wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs tot stand bracht, is het voor universiteiten onder andere mogelijk gemaakt om studenten te selecteren voor een masteropleiding op basis van bijvoorbeeld een motivatiebrief of cijfers. Een beetje de eindjes aan elkaar knopen is er voor de huidige student niet meer bij. Daarbij is het zo dat sinds 1 september 2015 de basisbeurs voor studenten is afgeschaft. Voor de afschaffing was het zo dat de studiefinanciering voor de eerste vier jaar werd omgezet in een gift, mits de student binnen tien jaar zijn of haar diploma had behaald. Nu is het zo dat studenten moeten lenen om aan geld te komen voor hun collegegeld, boeken of hun studentenmaaltijd van de Albert Heijn.

Al met al zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat de druk voor de huidige (aspirant) student hoger wordt. De verkeerde studie kiezen kost veel geld; je betaalt immers één of meerdere jaren collegegeld, boeken, en de eventuele huur van je kamer (eigenlijk) voor niks. Ook is er minder tijd voor ervaringen in het buitenland of werkervaringen tijdens je studie, welke juist heel waardevol kunnen zijn om het geleerde in praktijk te brengen en te kijken wie je nou echt bent en wat je nou echt leuk vindt.

Niet alleen de druk voor huidige (aspirant) studenten is hoger geworden, ook de druk voor hoger onderwijsinstellingen verhoogt. In 2012 zijn door toenmalig VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra met hogescholen en universiteiten de zogeheten prestatieafspraken gesloten. Het gaat hierbij onder andere om betere docenten, meer lesuren en minder studie uitval en mochten de hogescholen en universiteiten de prestatieafspraken niet halen, wordt er zeven procent van de overheidsbekostiging van universiteiten en hogescholen gekort. Alhoewel deze prestatieafspraken meer als ‘experiment’ gezien worden, hebben veel critici commentaar op deze prestatieafspraken. Volgens hen worden hogescholen en universiteiten op deze manier haast gedwongen tot rendementsdenken: in plaats van dat er serieuze kwaliteitsverbetering nagestreefd kan worden, moeten de opleidingen studenten eigenlijk zo snel mogelijk naar de finish jagen.

Al deze ontwikkelen betekenen dat zowel (aspirant) studenten als hoger onderwijsinstellingen gebaat zijn bij de juiste studiekeuze. Wij helpen nieuwe aspirant-studenten zich voor te bereiden op het studeren aan een hogeschool of Universiteit door ondersteuning bij het kiezen van een passende studie, voorbereiding op het studentenleven en online studiekeuzechecks. Wij geven studiekeuzeworkshops op middelbare scholen en open dagen van onderwijsinstellingen waarin we in kleine groepjes in gesprek gaan met de (aspirant) studenten. Het met elkaar in gesprek gaan over wie je nu eigenlijk bent en wat je talenten zijn zet je immers aan het denken en zorgt ervoor dat er eerder een bewustere keus kan worden gemaakt, waardoor de kans van het kiezen van de verkeerde studie verkleind wordt. Meer weten over onze studiekeuzebegeleiding? Neem gerust contact met ons op!

Vissers, P. (2016, 5 september). De eeuwige student is verdwenen, de tijd voor reflectie ook. Trouw. Geraadpleegd van http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4370698/2016/09/05/De-eeuwige-student-is-verdwenen-de-tijd-voor-reflectie-ook.dhtml