Komend half jaar zal Bijcollege actief zijn als projectleider/secretaris voor de visitaties van universitaire lerarenopleidingen. Dit doen wij bij Tilburg University, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. In opdracht van QANU werken wij hier aan de kwaliteitsbeoordeling van de verschillende lerarenopleidingen.

Alle universitaire lerarenopleidingen in Nederland, inclusief de zogenaamde educatieve minoren, zullen dit jaar een heraccreditatie ondergaan. Vanuit de gebruikelijke accreditatiekaders zal gekeken worden naar de doelstellingen, onderwijsleeromgeving, toetsing en eindniveau van de opleiding. Daarbinnen gelden voor deze visitaties op het verzoek van het ministerie van OCW ook drie focuspunten: de kwaliteit van de instromende student, het aandeel wetenschappelijk onderzoek in de opleiding en de kwaliteit van de docenten.
Wij kijken uit naar de bevindingen in deze opdracht. Goed onderwijs begint immers met goede docenten. De lerarenopleidingen zijn daarmee een cruciale schakel in ons onderwijs.