Bijcollege werkt als partner van Wisselwerkers aan de Transitie Publieke Waarde van Brede Buurtscholen. Met deze aanpak gaan scholen en hun lokale netwerken aan de slag met het creeëren en zichtbaar maken van hun publieke waarde. Samen met kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur en bibliotheken ontstaat zo een plek waar de talenten van leerlingen zo veel mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen.

Het doel van een Brede Buurtschool is om leerlingen op school én in hun vrije tijd maximale ontwikkelingskansen te bieden. Een Brede Buurtschool heeft publieke waarde wanneer het aanbod is afgestemd met, en aansluit op, de behoeften en leefwereld van leerlingen en ouders. De komende maanden faciliteert Bijcollege namens Wisselwerkers werksessies voor een aantal scholen en hun netwerk. In deze sessies expliciteren we de maatschappelijke agenda van de school, prioriteren we ideeën over het gewenste aanbod en werken we dit uit in een samenwerkingsarrangement en projectvoorstellen.

De ontwikkeling van Brede Buurtscholen en Kind Centra staat hoog op de agenda van gemeenten en bestuurders uit onderwijs en kinderopvang . Het vormen van een Brede Buurtschool vraagt van scholen en hun partners een andere manier van werken, denken en communiceren dan zij gewend zijn. Om scholen te begeleiden tijdens dit proces heeft Wisselwerkers de aanpak Transitie Publieke Waarde ontwikkeld. Bijcollege levert hieraan graag een bijdrage.