PUBLICATIES                                                                                               

‘Het tienerbrein’ en het maken van een studiekeuze

Tijdens de contactmomenten die Bijcollege heeft met jongeren, zien wij dat velen moeilijkheden tegenkomen bij het maken van een passende studiekeuze. Dit lijkt niet heel vreemd aangezien emotionele gedeeltes in het brein bij jongeren erg actief zijn, terwijl...

Het sociaal leenstelsel en studiekeuze

Vanaf 1 september 2015 gaat de studiefinanciering in Nederland veranderen (Rijksoverheid, z.d.). De basisbeurs die studenten nu als gift ontvangen zal komen te vervallen. In plaats van een beurs kunnen studenten nu gebruik gaan maken van een studievoorschot in de vorm...

Kwaliteitsoordeel over bacheloropleiding van invloed op instroom?

Bijcollege onderzoekt of het kwaliteitsoordeel over een opleiding van invloed is op de instroom van nieuwe studenten. In voorliggend onderzoek is middels bestaande datasets van het CROHO en de Nationale Studenten Enquête (NSE) geanalyseerd wat het verband is tussen...

Laten we kennismaken

 

Ons team van studiekeuzeadviseurs